Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 54 z roku 1900

Imię (imiona): Feliks
Nazwisko: Przybułek
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Sinogóra
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Ludwika
Domo matki: Rakoczy


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com