Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 56 z roku 1900

Imię (imiona): Aleksandra
Nazwisko: Zmijewska
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Antoni
Matka: Elżbieta
Domo matki: Zielińska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com