Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 57 z roku 1900

Imię (imiona): Franciszek
Nazwisko: Wiśniewski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Sinogóra
Rodzice
Ojciec:
Michał
Matka: Franciszka
Domo matki: Łukasiak


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com