Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 59 z roku 1900

Imię (imiona): Anna
Nazwisko: Kordalska
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Konopaty
Rodzice
Ojciec:
Antoni
Matka: Teofila
Domo matki: Nikiel


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com