Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 76 z roku 1900

Imię (imiona): Stefania
Nazwisko: Ruzińska
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Psota
Rodzice
Ojciec:
Walenty
Matka: Anna
Domo matki: Kowalska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com