Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 107 z roku 1900

Imię (imiona): Ewa
Nazwisko: Kordalska
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Stanisław
Matka: Józefa
Domo matki: Białkowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com