Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 114 z roku 1900

Imię (imiona): Stefania
Nazwisko: Kowalczyk
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Wapniska
Rodzice
Ojciec:
Michał
Matka: Dorota
Domo matki: Antoszewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com