Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 123 z roku 1900

Imię (imiona): Franciszek
Nazwisko: Kowalczyk
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Dąbrowice
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Paulina
Domo matki: Rogowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com