Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 132 z roku 1900

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Sadowski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Siemcichy
Rodzice
Ojciec:
Walenty
Matka: Marianna
Domo matki: Kwiatkowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com