Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 140 z roku 1900

Imię (imiona): Anastazja
Nazwisko: Cyrankowska
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Sinogóra
Rodzice
Ojciec:
Adam
Matka: Franciszka
Domo matki: Orłowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com