Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 93 z roku 1909

Imię (imiona): Antoni
Nazwisko: Brodziński
Data urodzenia: 28.11.1909
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Łukasz
Matka: Marianna
Domo matki: Brozdowska


2010 © zielun.pl
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com