Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 1 z roku 1836

Imię (imiona): Katarzyna
Nazwisko: Torsdorf
Data urodzenia: 03.01.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Ewa
Domo matki: Fensloch


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com