Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 7 z roku 1836

Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Rapczeński
Data urodzenia: 11.02.1836
Miejsce urodzenia: Rynowo
Rodzice
Ojciec:
Wincenty
Matka: Agata
Domo matki: Koniszewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com