Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 10 z roku 1836

Imię (imiona): Marianna Franciszka
Nazwisko: Maliszewska
Data urodzenia: 12.03.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Wojciech
Matka: Agnieszka
Domo matki: Piskorowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com