Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 11 z roku 1836

Imię (imiona): Józef Marian
Nazwisko: Pajewski
Data urodzenia: 25.03.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Jakub
Matka: Marianna
Domo matki: Cieśleńska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com