Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 16 z roku 1836

Imię (imiona): Jan Wojciech
Nazwisko: Sosieński
Data urodzenia: 12.04.1836
Miejsce urodzenia: Ruda
Rodzice
Ojciec:
Samuel
Matka: Marianna
Domo matki: Rożkowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com