Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 18 z roku 1836

Imię (imiona): Katarzyna
Nazwisko: Sokołowska
Data urodzenia: 27.04.1836
Miejsce urodzenia: Rynowo
Rodzice
Ojciec:
Wojciech
Matka: Marianna
Domo matki: Szymańska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com