Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 22 z roku 1836

Imię (imiona): Jan
Nazwisko: Szymański
Data urodzenia: 23.05.1836
Miejsce urodzenia: Rynowo
Rodzice
Ojciec:
Mateusz
Matka: Antonina
Domo matki: Cyrankowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com