Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 33 z roku 1836

Imię (imiona): Anna
Nazwisko: Kowalczyk
Data urodzenia: 28.07.1836
Miejsce urodzenia: Nowy Folwark
Rodzice
Ojciec:
Łukasz
Matka: Rozalia
Domo matki: Przyborowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com