Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 41 z roku 1836

Imię (imiona): Gotleb Edward
Nazwisko: Jobski
Data urodzenia: 27.08.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Anna
Domo matki: Gizielewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com