Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 49 z roku 1836

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Piskorowska
Data urodzenia: 01.10.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Franciszka
Domo matki: Otrębska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com