Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 53 z roku 1836

Imię (imiona): Katarzyna
Nazwisko: Wzaleńska
Data urodzenia: 04.10.1836
Miejsce urodzenia: Żarnowka
Rodzice
Ojciec:
Antoni
Matka: Wiktoria
Domo matki: NN


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com