Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 54 z roku 1836

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Kaczorek
Data urodzenia: 08.10.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Samuel
Matka: Anna
Domo matki: Wilczewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com