Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 56 z roku 1836

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Wiśniewska
Data urodzenia: 25.10.1836
Miejsce urodzenia: Żarnowka
Rodzice
Ojciec:
Antoni
Matka: Antonina
Domo matki: Jaworska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com