Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 60 z roku 1836

Imię (imiona): Ewa
Nazwisko: Kaufman
Data urodzenia: 07.11.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Gotfryd
Matka: Magdalena
Domo matki: Pawłowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com