Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 66 z roku 1836

Imię (imiona): Marianna Ewa
Nazwisko: Cieśleńska
Data urodzenia: 22.12.1836
Miejsce urodzenia: Ruda
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Małgorzata
Domo matki: Kowalczyk


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com